คอร์สสอนสด

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพ โดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุ …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการสอบบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุป …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการสอบบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุป …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการบัญชี 2 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุป …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการบัญชี 2 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุป …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 2 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง) สรุป …

ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 2 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561 Read More »