About At Accounting

Team Leaders

อ.แซม (ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

ประสบการณ์ ในการติว CPA มากกว่า 15 ปี

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง
 • ติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์ติว BIG4

ปริญญาตรี;

 •  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) , การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท;

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ปู (ชนกานต์ ธารเรวดี)

อาจารย์รุ่นใหม่ เข้าถึงเนื้อหาการสอบที่อัพเดท เข้าถึงผู้เรียนและสอบถามเนื้อหาการเรียนได้ง่าย ให้เวลากับผู้เรียนอย่างเต็มที่

 •  กูรูการบัญชี
 •  ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ
 •  นักวางระบบบัญชีบริษัทชื่อดัง
 •  บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

Feedback & Reviews

ทำงานบัญชี 
อายุ 50กะรัต ที่ยังสู้ๆ ในการสอบค่ะ
สอบวิชาสอบบัญชี1 ประมาณ 20 ครั้ง
การที่ตัดสินใจมาเรียนกับ อ.แซม นั้น
มีเหตุผลว่าทำไม 

"สอบวิชาสอบบัญชี 1 สอบมานานแล้วยังไม่ผ่าน และเพื่อนเคยคุยว่าได้มาเรียนกับ อ.แซม แล้วสอบผ่าน"

จึงมาเรียนเพื่อทบทวนตัวเองว่าที่สอบไปคำตอบไม่ตรงประเด็น ทำให้ได้คะแนนน้อยหรือไม่
เมื่อได้มาเรียนจึงทราบคำตอบจากการสอนของ อ.แซม ว่า ตัวเองตอบไม่ชัดเจน ตอบไม่หมด ยังขาดอีกหลายข้อที่ตอบไม่ครอบคลุมที่โจทย์ถาม 
อ.แซม พยายามกระตุ้นให้อ่านให้มากๆ ให้ทำการบ้านส่งทุกครั้ง ขอบคุณที่กรุณาสอนและกระตุ้นทุกอย่างเพื่อให้สอบผ่าน และว่านักเรียนไม่ขยันอ่านหนังสือ 
แต่ อ.แซม ก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้เราสู้ๆๆ เพื่อเป็น CPA ให้ได้

ขอบคุณแรงบันดาลใจที่ส่งมาให้สอบวิชาสอบบัญชี1 ผ่านได้ในรอบนี้ ทำให้เข้าใจหลักการสอบมากขึ้นและจะพยายามสอบวิชาอื่นให้ได้เร็วที่สุด
เพื่อขอบคุณอ.แซมที่หวังว่าศิษย์ที่มาเรียนจะได้เป็น CPA ทุกคนสู้ๆๆ ...อย่าท้อ...มุ่งสอบ CPA ให้ได้ เพื่อตัวเองและคนที่รักเราค่ะ

สุมาลี ตั้งเจตน์จรุง

"ได้มาติว TA วิชาบัญชี กับ อ.ปู รู้สึกดีมากโดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน จากที่ไม่ค่อยเข้าใจในวิธีคิด ทำให้สามรถเข้าใจได้มากขึ้น ต้องขอบพระคุณ อ.ปู ที่พยามยามสอนและอธิบายเนื้อหาด้วยความใจเย็น และเอาใจใส่ว่าเข้าใจที่ อ.ปู อธิบายหรือไม่ 
ทำให้ความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะไปสอบ ความรู้อาจารย์ดีมาก อีกทั้งเนื้อหาก็ครอบคลุมและเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอบพระคุณ อ. ปู อีกครั้งนะคะ ที่ช่วยแนะนำและเอาใจใส่ทุกคนที่มาเรียน"

ปุณิกา เรืองเสาวกุล

"วิชาการบัญชี TA แนะนำค่ะ ต้องเรียนที่นี่เลยค่ะ เพิ่มความมั่นใจค่ะ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนติววิชาการบัญชี TA กับ อ.ปู ได้มากกว่าความมั่นใจค่ะ ความรู้แน่น ได้ทั้งเนื้อหา และเทคนิคการทำตัวอย่างข้อสอบ อ.ปู เอาใจใส่ทุกคนค่ะ"
วารุณี ตระกูลเตชะเดช

“โชคชะตาได้กำหนดให้คุณเป็นคนเลือก
ในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น”

Ralph Waldo Emerson​