วิธีการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียนและเข้าใช้งาน สามารถทำได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

            1.  จากหน้าแรกของเว็บไซต์ ให้เลือกเมนู “โปรไฟล์ผู้ใช้” หรือ “Login” ตามรูปด้านล่าง

            ในบางอุปกรณ์ แถบเมนูอาจถูกซ่อนไว้ในปุ่มเมนูด้านขวาบน ตามรูปด้านล่าง

            คลิกที่ปุ่มเมนู แล้วแทบเมนูจะกางออก ให้เลือก “โปรไฟล์ผู้ใช้” หรือ “Login” ตามรูปด้านล่าง

            2.  หากได้ทำการสมัครสมาชิกแล้ว สามารถกรอกอีเมลล์และรหัสผ่านที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม Login ตามรูปด้านล่างเพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

             3.  หากยังไม่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกและต้องการสมัคร ให้กรอกข้อมูลตามคำอธิบายในรูปด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Register

                 *รหัสผ่านที่ใช้ในการสมัครต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษรและต้องมีระดับความยากมากกว่า Weak (แถบความยากครึ่งแถบขึ้นไป)

                 **เพิ่มความยาวของรหัสผ่าน หรือ ใช้รหัสผ่านที่มี ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักณ์ ประกอบกันจะทำให้รหัสผ่านมีความยากมากขึ้น

                 ***หากรหัสผ่านที่กรอกใช้ได้ ช่องใส่รหัสผ่านจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว