ติวเข้มเพื่อสอบเป็น TA วิชาการสอบบัญชี (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ
วีธีอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเข้าใจ หลักการจำจากความเข้าใจ ไม่ต้องท่อง

สถานที่ติว ซอยรามคำแหง 43/1 ดูแผนที่

ครั้งที่1 วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2561 เวลา 08.00-19.00 น.
ครั้งที่2 วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-19.00 น.
ครั้งที่3 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00-19.00 น.

อัตราค่าติว 2,500 บาท

สมัครติวโดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชนกานต์ วงศ์พระธาตุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 1712-135-642

ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : 061-546-9914
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-546-9914 ชนกานต์

วิชาการสอบบัญชี

ทดสอบความรู้การสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

และตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

โดยครอบคลุมถึงหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ แนวการตรวจสอบ 

การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรอบัญชี