ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 2 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ วีธีอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเข้าใจ
หลักการจำจากความเข้าใจ ไม่ต้องท่อง

สถานที่ติว ซอยรามคำแหง 43/1 ดูแผนที่

เวลา 08.00-13.00 น. ทุกวันอาทิตย์วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
เวลา 08.00-13.00 น. ทุกวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2561

อัตราค่าติว 6,000 บาท

สมัครติวโดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชนกานต์ วงศ์พระธาตุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 1712-135-642

ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : 061-546-9914
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-546-9914 ชนกานต์

ขอบเขตเนื้อหาการสอบวิชาการสอบบัญชี 2

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ;

 1. ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
 2. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
 3. การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
 4. การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้
 5. การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน
 6. การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น
 7. การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน
 8. การสอบทานงบการเงิน
 9. ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี
 10. แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานให้ความเชื่อมั่นอื่น
 11. แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง