ติวเข้มเพื่อสอบเป็น CPA วิชาการสอบบัญชี 1 (สอนสด) ครั้งที่ 3/2561

นำทีมติวคุณภาพโดย อ.แซม (ณัฐกิตต์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ วีธีอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเข้าใจ
หลักการจำจากความเข้าใจ ไม่ต้องท่อง

สถานที่ติว ซอยรามคำแหง 43/1 ดูแผนที่

เวลา 14.00-19.00 น. ทุกวันอาทิตย์วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
เวลา 14.00-19.00 น. ทุกวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00-19.00 น. วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อัตราค่าติว 8,000 บาท

สมัครติวโดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชนกานต์ วงศ์พระธาตุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 1712-135-642

ส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : 061-546-9914
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-546-9914 ชนกานต์

ขอบเขตเนื้อหาการสอบวิชาการสอบบัญชี 1

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ;

  1. แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
  2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
  3. กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
  4. การเลือกตัวอย่างในงานสอบบัญชี
  5. หลักฐานการสอบบัญชี
  6. วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
  7. วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย
  8. การสอบบัญชีของกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล