อย่าทิ้งความฝัน เพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกล
ถ้าไม่ลองเดินไป แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไกลจริง

ให้เราได้ช่วยคุณ ร่วมเดินทางไปกับคุณและนำทางคุณ

ไปในเส้นทางที่มุ่งสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

แล้วคุณจะรู้ว่ามันใกล้กว่าที่คิด

บริการของเรา

Online TA Tutor
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร

สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ
การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

Online CPA Tutor
ติวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ติวเข้มเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาในการทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ 

In-House Training
จัดอบรม-สัมนา

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร      หลักสูตรมุ่งเน้นคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง การประยุกต์เนื้อหาและแนวทางการ นำเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรแต่ละแห่ง

ทำงานบัญชี อายุ 50กะรัต ที่ยังสู้ๆ ในการสอบ CPA ค่ะ
สอบวิชาสอบบัญชี 1 ประมาณ 20 ครั้ง การที่ตัดสินใจมาเรียนกับ อ.แซม นั้นมีเหตุผลว่าทำไม
"สอบวิชาสอบบัญชี 1 สอบมานานแล้วยังไม่ผ่าน และเพื่อนเคยคุยว่าได้มาเรียนกับ อ.แซม แล้วสอบผ่าน"

จึงมาเรียนเพื่อทบทวนตัวเองว่าที่สอบไป ตอบคำตอบไม่ตรงประเด็น ทำให้ได้คะแนนน้อยหรือไม่
เมื่อได้มาเรียนจึงทราบคำตอบจากการสอนของ อ.แซม ว่า ตัวเองตอบไม่ชัดเจน ตอบไม่หมด ยังขาดอีกหลายข้อที่ตอบไม่ครอบคลุมที่โจทย์ถาม

อ.แซม พยายามกระตุ้นให้อ่านให้มากๆ ให้ทำการบ้านส่งทุกครั้ง ขอบคุณที่กรุณาสอนและกระตุ้นทุกอย่างเพื่อให้สอบผ่าน และว่านักเรียนไม่ขยันอ่านหนังสือ แต่ อ.แซม ก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้เราสู้ๆๆ เพื่อเป็น CPA ให้ได้
ขอบคุณแรงบันดาลใจที่ส่งมาให้สอบวิชาสอบบัญชี 1 ผ่านได้ในรอบนี้ ทำให้เข้าใจหลักการสอบมากขึ้นและจะพยายามสอบวิชาอื่นให้ได้เร็วที่สุดเพื่อขอบคุณ อ.แซม ที่หวังว่าศิษย์ที่มาเรียนจะได้เป็น CPA ทุกคน
สู้ๆๆ ...อย่าท้อ...มุ่งสอบ CPA ให้ได้ เพื่อตัวเองและคนที่รักเราค่ะ
สุมาลี ตั้งเจตน์จรุง
Logo-Trans

อ.แซม (ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง)

ประสบการณ์ ในการติว CPA มากกว่า 15 ปี

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง
  • ติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์ติว BIG4

อ.ปู (ชนกานต์ ธารเรวดี)

อาจารย์รุ่นใหม่ เข้าถึงเนื้อหาการสอบที่อัพเดท เข้าถึงผู้เรียนและสอบถามเนื้อหาการเรียนได้ง่าย ให้เวลากับผู้เรียนอย่างเต็มที่

  •  กูรูการบัญชี
  •  ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ
  •  นักวางระบบบัญชีบริษัทชื่อดัง
  •  บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

ไม่มีความสำเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา
จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา”
อย่าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น”